Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Strategiczne zarządzanie zmianami
nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy

Aktualności

2012-11-26Konferencja podsumowująca Projekt

W związku z ukończeniem realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego projektu systemowego PO KL „Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4) w dniu 23 listopada w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

2012-10-26Zapraszamy na konferencję podsumowującą Projekt

Szanowni Państwo

W związku z ukończeniem realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego projektu systemowego PO KL „Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” serdecznie zapraszam Państwa na konferencję podsumowującą, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2012-09-07Warsztaty – obszar III

W ramach III obszaru tematycznego „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy”, przeprowadzono cykl warsztatów (28.08.2012 – kultura i przemysły kreatywne, 04.09.2012 – specjalizacja medyczna regionu, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne, 07.09.2012 – sektor usług nowoczesnych), na których zaprezentowano wstępne wyniki z zrealizowanych badań. Podczas dyskusji przedstawiono uwagi do projektów raportów końcowych.

2012-08-08Odbiór Raportu końcowego – II obszar

W dniu 3 sierpnia 2012 r. nastąpił odbiór raportu końcowego z badania realizowanego w ramach II Obszaru Tematycznego pn. „Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych”.

2012-06-22Publikacja ogłoszenia o realizacji projektu

W dniu wczorajszym w dodatku lokalnym Gazety Wyborczej ukazało się trzecie ogłoszenie o realizacji projektu. Celem ogłoszenia jest promocja projektu oraz informacja o bieżących działaniach.

2012-06-21Podpisanie umowy w ramach II zakresu tematycznego

Dnia 20 czerwca br podpisano umowę z firmą ResPublic sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie na wykonanie badania pt.: „Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych".


Kalendarz wydarzeń

Nie znalazłem szukanego rodzaju dokumentów

Rejestracja na konferencję podsumowującą projekt
Prace eksperckie

Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego