Konferencja podsumowująca projekt systemowy

Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46 w Katowicach

Formularz rejestracyjny


23 listopada 2012 roku godz. 9.15-15.00


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rejestracyjnej - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Podane informacje będą wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego tylko w celach rejestracyjnych i zostaną usunięte po zakończeniu Konferencji.

Wyrażam zgodę.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego